מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב

תאריך עדכון: 16/06/2019