שירות לתושב בתקופת הקורונה

תאריך עדכון: 12/03/2020

מתוך דאגה לבריאות הציבור, 
החל מיון ראשון, שירותי הגבייה יינתנו בטלפון בלבד 
1-800-405540