הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מניעת זרימת מים חוזרת - מז"ח

מי השתייה בישראל מסופקים באיכות טובה מאוד אשר נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן שוטף. עם זאת, איכות המים עלולה להיפגע בשל זרימה חוזרת של מים עם חומרים מסוכנים ממפעלים, בתי עסק, משקים חקלאיים וממים עומדים במערכות כיבוי אש בבניינים.
חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה הציבורית עלולה להוביל לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. בעיה זו ניתנת למניעה על ידי התקנת מז”ח במערכת המים הפרטית.
מתוך חוק המים, תשי"ט-1959, סעיף 20ב. (א): "חייב אדם להימנע מכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר זמן; ואין נפקא מינה אם היה מקור המים מזוהם לפני אותה פעולה ואם לאו." (לחוק המים לחץ כאן)

מהו מז"ח?

המז”ח הינו אביזר למניעת זרימת מים חוזרת מהצנרת הפרטית אל הצנרת הציבורית, אשר מונע מעבר זיהום מהרשת המים הפרטית לרשת המים הציבורית.

על מי חלה החובה להתקין מז"ח?

א. עסקים

על-פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה.
עסק לצורך עניין זה הוא:
  1. טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992 (לתקנות לחץ כאן)
  2. מעבדה
  3. משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה
  4. לול או רפת
התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

ב. בתים פרטיים ומשותפים

בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש, בריכות שחייה ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית.
האחריות על התקנת המז"ח היא על ועד הבית לגבי מערכת כיבוי אש והגינון השייך לכל הבניין ועל הדייר כאשר הוא משתמש במערכת דישון בביתו.
לתקנות התכנון והבנייה בקובץ התקנות 8286 לחץ כאן
 
התקנת המז"ח תתבצע ע"י מתקין אשר הוסמך לכך ע"י משרד הבריאות (לרשימת מתקינים מוסמכים לשנת 2020 לחץ כאן), ועל אביזרי המז"ח להיות מדגם שאושר על-ידי משרד הבריאות.
 
פרטים נוספים באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Mazah

מניעת זרימת מים חוזרת - מז"ח