הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

טופס מס' 4: בקשה להקלה בגין נזילה סמויה

יש לצרף המסמכים הבאים:

  1. חשבונית משרברב מוסמך המעיד על הנזילה ומיקומה המדוייק.
  2. קריאת מונה עדכנית ליום דיווח הנזילה.

 הסבר כללי בנוגע לתהליך:

במידה והנזילה הינה סמויה, בהכרח, יבוצעו הפעולות הבאות
  1. תתבצע מדידה של שתי תקופות מלאות מגמר הנזילה.
  2. יערך ממוצע המבוסס על תקופה מקבילה אשתקד/רצף קריאות קודם או 2 תקופות תקינות מגמר הנזילה לשם קבלת ממוצעים ריאליים.
  3. הצריכות מעבר לממוצע המתקבל יוסבו לתעריף 1 בהתאם לתעריפי רשות המים.
  4. מד מים ראשי: לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשניים עשר (12) החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.
  5. מד מים משויך: לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשניים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.
* שדות חובה.
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567dd/mm/yyyyיש לציין תקופה מבוקשת

סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb


טופס מס' 4: בקשה להקלה בגין נזילה סמויה