הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

טופס מס' 6: בקשה לעידכון מספר נפשות

חובת מילוי הפרטים וצירוף צילומי תעודת זהות וספח

במסגרת שינוי התעריפים של רשות המים שנכנסו לתוקפם ב - 1 ביולי 2011, תעריפי המים חולקו לשני סוגים:
  1. תעריף כמות מוכרת - 3.5 מ"ק לחודש, לכל נפש המתגוררת ביחידת הדיור דרך קבע.
  2. תעריף כמות עודפת - כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף 1.
כדי שנוכל לקבוע את הכמות שתחויב בה יחידת הדיור בתעריף הבסיסי החל מה-1 ביולי 2011.
 
את/ה מתבקש/ת לחתום על ההצהרה המצורפת ולצרף את צילום תעודת זהות וספח של כל המתגוררים בנכס:
לגבי ילדים עד גיל 18 ניתן לשלוח הספח של הוריהם, לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ.

במידה ולא נתקבלה הודעה במועד האמור, יראו כאילו מתגוררות ביחידת הדיור 2 נפשות בלבד.

את ההצהרה המצורפת ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות (בצירוף העתקי כלל תעודות הזהות והנספחים האמורים)
  • באמצעות הדואר: "ימים" תאגיד המים והביוב של קרית ים בע"מ, משה שרת 10, קרית ים.
  • באמצעות פקס: 04-9116763
  • באמצעות מייל: yamim@yamim.org.il
לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!

* שדות חובה.

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567

dd/mm/yyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy


סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb


טופס מס' 6: בקשה לעידכון מספר נפשות