הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

טופס מס' 9: בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

לתשומת ליבך בקשה תוגש רק אם טרם חלפו 30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.
אני החתום/ה מטה מבקש לערוך בירור של חיוב בעד צריכת המים בדירתי בחודשים המצוינים (יש לציין את התקופה שלגביה מבוקש הבירור). 

נסיבות נוספות:

אני מצהיר בזה, לאחר שבדקתי אם קיימת נזילה ברשת הפרטית, כי לא קיימת נזילה נראית לעין ברשת הפרטית, כולל בברזים ובאסלות, וכי לאחר שהופסקה כל צריכת המים במערכת המים הפרטית (לאחר שסגרתי את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה), מד המים מראה שאין צריכה בנכס (מד המים לא מסתובב).
*שדות חובה, כפי שמופיע בחשבון התקופתי


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-1234567


סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb


טופס מס' 9: בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים